Julia Krynke

“Der Pfarrer und das Mädchen” (ZDF)

Julia jest w trakcie zdjęć do niemieckiego filmu telewizyjnego „Der Pfarrer und das Mädchen” , w którym wciela się w rolę Agnieszki. Reżyserem jest Maris Pfeiffer, a producentem ZDF.